Kindercoaching door Tessa

Ontvang tips & inspiratie rondom kinderen, jongeren & opvoeden.

Opleidingen en kwalificaties


Toen ik op net op het mooie Bonaire kwam wonen had ik de eer mee te denken en mee te werken aan de start van ‘Het Koraal‘, een particuliere school voor onderwijs op maat. Daarnaast heb ik remedial teaching en kindercoaching verzorgd voor onderwijspraktijk ‘Het Talent’. De afgelopen jaren heb ik met heel veel plezier op basisschool de Pelikaan gewerkt, en per oktober 2021 zal ik werkzaam zijn op ‘Het Koraal’, waar ik op maandag en dinsdag voor de klas sta, en op donderdag en vrijdag Interne begeleiding van (zorg) leerlingen zal oppakken. Op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag (andere dagen in overleg) zal ik met veel plezier beschikbaar zijn voor coaching en onderwijsondersteuning vanuit mijn praktijk “De wereld van JIJ’.

 

Gedragspecialist (Post HBO) (2021) Als gedragsspecialist houd je je bezig met leerlingen die uitdagend gedrag vertonen. Je probeert te achterhalen waar het probleemgedrag vandaan komt en werkt samen met de leerling, ouders en school naar een oplossing toe. Ontstaat het gedrag door problemen thuis of op school? Of heeft de leerling meer uitdaging nodig in de lessen. Je bent bekend met de vormen die probleemgedrag kan aannemen en weet hoe je hierbij kunt handelen. Daarom ben je hét aanspreekpunt op het gebied van verstorend gedrag in je school.

 

Basis opleiding tot Kindercoach, opvoedcoach en jongerencoach (HBO): (2017) Centrum Tea Adema. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, communicatie, oplossingsgericht werken, gezin en contextueel/systemisch werken, communicatie, verander processen.


Oplossingsgericht werken / en Kids skills (2017) Centrum Tea Adema. Oplossingsgericht werken levert plezier en lichtheid op. Deze manier van denken, werken en handelen gaat ervan uit dat ieder mens zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen. We hoeven alleen maar af te stemmen op de ander en samen op zoek te gaan naar helpende strategieën, ondersteunende factoren en competenties die aanwezig zijn.
Door oplossingsgericht aan het werk te gaan wordt de motivatie vergroot en mogelijke weerstand verkleind en ontstaan er win-win situaties voor alle betrokkenen.


Weerbaarheidscoach, Methode B (2017/2018), Bertha Verschuren.

Momenteel ben ik in opleiding tot ‘weerbaarheidstrainer’, Methode B. Dit is een weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes. Het is een methodiek die geschikt is om groepsgewijs mee te werken, met oog voor het individu. Kinderen leren door het volgen van de training adequaat omgaan met prikkels, tijdig ontspannen en grenzen van zichzelf en anderen te herkennen. Weerbaarheid betekent dat je leert om in een spannende situatie bewust te handelen. Met deze opleiding kan ik kinderen nog beter coachen omtrent weerbaarheid, en tevens groepstrainingen  verzorgen (9 lessen van een uur).


Trainer: Ik Leer leren, Centrum Tea Adema  (2016). De ‘ik leer leren’ training, leert kinderen omgaan met concentratieproblemen, faalangst, leerproblemen, motivatie en organisatie. Individueel of in groepjes onderzoeken we wat de leerstijl van het kind is, wat werkt niet, en wat werkt wel? Ook beelddenkende , visueel ingestelde, of hoogbegaafde kinderen hebben zeer veel baat bij deze training.

Meer over deze training


Certificaat: Poptalk. Deze methode, ontwikkeld door Trudy Borst, gebruik ik veel in coach sessies met jonge kinderen. Dit is een praktische methode die de belevingswereld van kinderen in beeld brengt d.m.v. playmobile poppetjes. Wat een mooie tool om in gesprek te gaan met een kind, problemen inzichtelijk te krijgen, en hier oplossingsgericht mee aan de slag te gaan. Beelden zeggen zoveel meer dan woorden.


Masterclass: “Het belang van de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen” Gerty Hakkens – Hoefnagels (2017)

In het tiende levensjaar gebeurt er iets heel bijzonders. De ontwikkeling van het IK-lichaam. Er komst zelfbewustzijn. We krijgen de mogelijkheid om AAN te gaan, steeds meer richting te geven aan wie we zijn. Sommige kinderen gaan om wat voor reden niet AAN, en blijven maar hard werken om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Of juist het tegenovergestelde. Ze gaan in de weerstand.

Menu Title
×