Kindercoaching door Tessa

Ontvang tips & inspiratie rondom kinderen, jongeren & opvoeden.

Opleidingen en kwalificaties


Basis opleiding tot Kindercoach, opvoedcoach en jongerencoach (HBO): (2017) Centrum Tea Adema. Ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, communicatie, oplossingsgericht werken, gezin en contextueel/systemisch werken, communicatie, verander processen.


Oplossingsgericht werken / en Kids skills (2017) Centrum Tea Adema. Oplossingsgericht werken levert plezier en lichtheid op. Deze manier van denken, werken en handelen gaat ervan uit dat ieder mens zelf in staat is om zijn situatie ten goede te veranderen. We hoeven alleen maar af te stemmen op de ander en samen op zoek te gaan naar helpende strategieën, ondersteunende factoren en competenties die aanwezig zijn.
Door oplossingsgericht aan het werk te gaan wordt de motivatie vergroot en mogelijke weerstand verkleind en ontstaan er win-win situaties voor alle betrokkenen.


Weerbaarheidscoach, Methode B (2017/2018), Bertha Verschuren.

Momenteel ben ik in opleiding tot ‘weerbaarheidstrainer’, Methode B. Dit is een weerbaarheidsprogramma voor jongens en meisjes. Het is een methodiek die geschikt is om groepsgewijs mee te werken, met oog voor het individu. Kinderen leren door het volgen van de training adequaat omgaan met prikkels, tijdig ontspannen en grenzen van zichzelf en anderen te herkennen. Weerbaarheid betekent dat je leert om in een spannende situatie bewust te handelen. Met deze opleiding kan ik kinderen nog beter coachen omtrent weerbaarheid, en tevens groepstrainingen  verzorgen (9 lessen van een uur).


Trainer: Ik Leer leren, Centrum Tea Adema  (2016). De ‘ik leer leren’ training, leert kinderen omgaan met concentratieproblemen, faalangst, leerproblemen, motivatie en organisatie. Individueel of in groepjes onderzoeken we wat de leerstijl van het kind is, wat werkt niet, en wat werkt wel? Ook beelddenkende , visueel ingestelde, of hoogbegaafde kinderen hebben zeer veel baat bij deze training.

Meer over deze training


Certificaat: Poptalk. Deze methode, ontwikkeld door Trudy Borst, gebruik ik veel in coach sessies met jonge kinderen. Dit is een praktische methode die de belevingswereld van kinderen in beeld brengt d.m.v. playmobile poppetjes. Wat een mooie tool om in gesprek te gaan met een kind, problemen inzichtelijk te krijgen, en hier oplossingsgericht mee aan de slag te gaan. Beelden zeggen zoveel meer dan woorden.


Masterclass: “Het belang van de ontwikkelingsfase van 9-jarige kinderen” Gerty Hakkens – Hoefnagels (2017)

In het tiende levensjaar gebeurt er iets heel bijzonders. De ontwikkeling van het IK-lichaam. Er komst zelfbewustzijn. We krijgen de mogelijkheid om AAN te gaan, steeds meer richting te geven aan wie we zijn. Sommige kinderen gaan om wat voor reden niet AAN, en blijven maar hard werken om aan verwachtingen van anderen te voldoen. Of juist het tegenovergestelde. Ze gaan in de weerstand.

Menu Title
×